Koleksiyonum, dünyada nadir kalan, Antep gölge kuklalarından da hatırı sayılır miktar içerdiğinden, birkaç cümle bahsetmek gereği hissettim;

Antep’de İstanbul’dakine benzer ana hatlarda ama, oldukça yöresel renkler taşıyan bir gölge tiyatrosu geleneği vardı. 19. yy. sonu ile 1940’lar arasında pek çok Antepli usta oyun oynatmış ve “Katil Kerime”, “Karagöz’ün Yoğurtçuluğu” gibi pek çok yerel oyun yaratmışlardır. Antep tasvirleri İstanbul’un ana etkisinde kalmakla beraber, yine Türk etkisinde gelişen Halep–Şam eksenli Suriye Karagöz’ünün estetik özelliklerini de içeren bir melezdir. Bu melez yapıyı sezebilmeniz için, koleksiyon galerisinde Suriye Karagöz’üne ait örnekler de verilmiştir. Halep–Şam örnekleri tarafımızdan, dünya müzelerinde korunan örneklerden seçilerek yapılmış reprodüksiyonlardandır.