Bu koleksiyonu oluşturmakta bazı detaylara dikkat edildi ki; bunlar genel koleksiyon değerlerine bağlıdır. Koleksiyon bir misyondur aynı zamanda. Kültürü, sanatı, tarihi, toplum bilincini korumayı; bunları tanıtmayı, insanlığın birlikteliğini hatırlatmayı ve sonucunda insanlık hafızasını muhafaza etmeyi amaçlar. Dünya müzelerindeki ve şahıslardaki koleksiyonlar insanlığın ortak hafızası ve beğenisidir. Bu izler bizi biz yapan, kişisel hafızalarımızın görsel bölümü gibidir. Mahalle, şehir, bölge, ülke bizim kimliğimizin parçasıysa, dünya da bizi biz yapan parçadır. Bütün koleksiyonlar bir kimlik parçamız demektir… Bu yüzden bütün dünya koleksiyonları ortak insanlık için, “biz” bilinciyle ciddi bir inanç ile oluşturulur. Bu yüzden, sayısız meta içinde az mekanda en seçkinleri korumak ana hedeftir. Bir koleksiyonda yer alan bir imge birimizin geçmişi, bugünü, yarını için dünyaya bırakılan bir izdir. Bizim zamanımızı temsil eden her şey, aynı zamanda bizim sonsuzluk içindeki noktamızı işaretler… Eğer zaman boyutu varsa, belki biz de varız. Yüz yıllık bir kuklaya bakarken, belki onu oynatanları ve seyredenleri anarız. Belki kullandığımız bir çatal, bin yıl sonra bir müzede seyredene bizi düşündürür. Dahası, özenerek, ayırarak koruduklarımız sonsuz evrene Tanrısal bir eser olarak yayılır…

Politika şöyle oluşturuldu:

• Bütün dünya ülkelerinden ve Türkiye’den olabildiğince yaygın örnekler oluşturmak. Bu nedenle çoğu ülke ve yerel stillerden en az çok iyi bir adet örnek barındırmak.
• Örneklerin sanat değerini, bilirkişi ve kaynaklara dayanarak en üst düzeyde tutmak.
• Sanat tarihi değeri olanları, yazılı kaynaklarla ya da dönemsel dizayn-teknik özelliklerle desteklemek.
• Eser üretiminde ileri derece teknoloji ve dijital yöntemlerden kaçınmak.
• İsmi bilinen sanatçıların eser alımını önceleştirmek.
• Sahnede yer almış kuklalara öncelik vermek.
• Yeni yapılmış kuklaların sahnede yer alacak donanımda olmasına özen göstermek.
• Turistik amaçla yapılmış örneklerin, olabildiğince eski, özgün ve nadir olmasına dikkat etmek.
• Eserin yoğunluğu çok olan bölgelerde, en eski ve en yeni de olsa, sanat değeri yüksek eserleri seçmek.
• Uzun süredir (en az 20 yıl), eser üretmeyen bölgelerin kuklalarını toplamak.
• Özgün ve popüler oyunlar oynatan ya da eserler üreten sanatçıların malzemesini hedeflemek.
• Modern yaratıcı dizayn ve malzemeye sahip sanatçıların eserlerini toplamak.
• Etnografik değerde (tılsım kuklası, oyuncak görevi de dahil) eserleri değerlendirmek.
• Bugün yapılmayan ya da yakın gelecekte üretilmesi çok şüpheli, eski-yeni kukla yapım malzemelerini tedarik etmek. Mümkünse ustalarına yaptırmak.