Bu koleksiyon, Karagöz tasvirlerinin yanı sıra diğer dünya gölge kuklalarını ve üç boyutlu dünya kuklalarını da kapsamaktadır. Şu ülkelerden eserler bulunur: Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, ABD. , Kanada, Meksika, Mısır, Tunus, Gana, Gine, Gabon, Mali, Nijerya, Benin, Tanzanya, Suriye, Özbekistan, Hindistan, Çin, Tayvan, Japonya, Nepal, Endonezya, Kamboçya, Vietnam, Birmanya (Burma), Tayland (Siyam), Malezya, Singapur. Toplam eser site hazırlandığında 2221’dir.

Türk Gölge Kuklası Tiyatrosu “Karagöz”e ait kısım, 1297 tasvirden oluşup dünya üzerindeki en kapsamlı Türk gölge kuklaları koleksiyonunu terkip eder. Koleksiyon içinde, Murat Huten’in kendi yapımı tasvirler dışında ismi tespit edilen ve edilemeyen pek çok sanatçının eseri yer alır. Koleksiyondaki en eski birkaç tasvir 17. yy. sonu- 18. yy. başlarına tarihlenebilmektedir. 18. yy. ikinci yarı, 19. yy. ve 20. yy. ilk yarı tasvirleri de, çok az koleksiyonda bulunabilen sayıya sahiptir. Geri kalan sayı da 20. yy. ikinci yarı üretimi eserlerdir. Bu özellikle de son dönem sanatçılarla birlikte, 300 yıllık bir gelişimden kesitler veren nadir bir koleksiyondur.

Koleksiyonda yapımcısı tespit edilen tasvirler şu sanatçılara aittir: Nazif Bey (II. Abdülhamit’in saray karagözcüsü), Hayali Katip Salih, Hayali Memduh, Hafız Bahaddin, Tasvirci Asaf, Samatyalı Karabet, Saraç Hüseyin, Rıfkı (Katip Salih’in yeğeni), Tasvirci Bedestenli Osman (Osman Erdal), Göksel Erdal (Osman Erdal’ın oğlu), Hayali Küçük Ali (Muhittin Sevilen), Hayali Torun Çelebi (Tuncay Tanboğa), Orhan Kurt, Metin Özlen, Tacettin Diker, Ali Kıyak, Uğur Göktaş, Yücel Kaya, Gülfer Şirpençe, Keten Helvacı Şükrü, Emin Şenyer, Osman Sözen, Cin Baba (Nejat Öznacar), Tevfik Veral, Suat Veral, Ragıp Tuğtekin, Şişman Ahmet (19. yy. son çeyreğinden önceki sanatçılara ait hiçbir isim tespiti yapılamamakta, ancak koleksiyonda bu dönemden pek çok ayrı sanatçının eseri yer almaktadır ve yapım farklılıkları gözetilerek, envanterde benzer özelliklere göre ayrı kodlarla kaydedilmişlerdir)….

Bu koleksiyon, bazı eski meşhur Karagöz oynatıcılarının elde kalan son tasvirlerini içerir: Meşhur eski Türk tiyatrocusu Hazım Körmükçü’nün (1898-1944) senelerce oynattığı oyun takımından kalan son 17 tasviri; ortaoyuncu ve karagözcü İhsan Dizdar’ın (1925-2000) elde kalan 14 parçalık Kanlı Nigar oyunu tasvirleri (çoğu Hafız Bahattin, pek azı Saraç Hüseyin yapımı); Ermeni sanatçı Aram Çerçi’nin (?-, 1983) Kanlı Nigar oyunu tasvirlerini (Ragıp Tuğtekin yapımı)… Zamanının en iyi Karagöz oynatıcılarından olan Hazım Körmükçü’nün anılarında bahsettiği, kartondan figürlerle oyun oynatıp para biriktirerek aldığı ilk Karagöz de bu koleksiyondadır.” Anılarında, bu tasviri çaldırdığı, ancak bir arkadaşının bir dükkanda meşaleden yanmış şapkasından (ışkırlağından) tanıyıp onu geri almaya götürdüğünden bahseder. Ancak geri alamaz. Başka tasvirlerle yoluna devam eder” (Hazım Körmükçü’nün 25 inci Sanat Hayatının Yıl Dönümü; Türk Tiyatrosu; 4 Nisan 1942; sayı 142). Hazım Körmükçü hiç tasvir yapmamıştır. Oysa, Kültür Bakanlığının Metin Özlen ve Alpay Ekler uzmanlığında 2008’de yayınladığı katalogda 5 tasvir, sadece oyun oynatmış olan sanatçıya atfedilebilmiştir!.

Bu koleksiyonda dikkate değer bir özellik de Antep Karagöz’ü tasvirlerini içermesidir. Antep Kargöz Oyunları İstanbul repertuarının benzeri olmakla birlikte yöresel oyunları da içermektedir. Tasvirlerin işleme ve dizayn tekniği İstanbul ve Halep- Şam (Türk etkisindeki Suriye Karagöz’ü) bileşimidir. İşlemelerde İstanbul’daki gibi nevregan kullanımı yanında, dişi çıkartma oymaları gerçekleştiren kunduracı bıçağı kullanılmış ve tasvir boyutları bir biriyle orantısız halde irili ufaklı olmuştur. Genel tasvir dizaynları, son dönem İstanbul dizaynlarına göre daha primitif, yine 19. yy. ortaları Halep- Şam tasvirlerine göre de çok daha sade olmuştur. 20. yy. ilk çeyrek ve Fransız işgali dönemi Suriye tasvirleri şaşırtıcı şekilde Antep Türk tasvirlerine benzer. Bu karşılıklı etkileşmeye ait tasvirler çok az koleksiyonda yer almaktadır. Bu koleksiyonda yer alanlar, Prof. Dr. Orhan Duru’ya ait 50 parçalık bir koleksiyonla, başka bir koleksiyona ait 14 parçalık bir koleksiyonun satın alınmasıyla oluşmuştur. Antep tasvirlerine ait nadir örnekler başkaca: Lübek Kukla Müzesi’nde (35 parça), Kültür Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi Arşivi’nde (20 parça), Gaziantep Üniversitesi Arşivi’nde (60 parça) bulunmaktadır. Yine, yukarıda bahsedilen 2008 Türk Kültür Bakanlığı’na ait katalogda katkıcı uzmanların hatasıyla, bu Antep tasvirleri 17- 19. yy. tasvirleri olarak sınıflandırılmıştır.Oysa söz konusu tasvirler 1930- 1945 arasına tarihlenebilir özgün Antep tasvirleridir.

Koleksiyonum üç boyutlu kuklalar (saplı, ipli, el, askı, parmak vs..) dışında kalan gölge kuklaları arasında: 196 Cava Adası- Wayang Kulit; 9 Bali Adası- WayangKulit; 8 Tayland- Nang Yai; 32 Tayland Nang Talung; 3 Kamboçya- Nang Trolung; 1 Malezya- Wayang Siam; 2 Malezya Wayang Gedek; 14 Suriye Karagöz’ü reprodüksiyonu; 1 Mısır- Memlük reprodüksiyonu; 32 Yunan Karagöz’ü; 300 Çin gölge kuklası; 1 Hindistan- Karnataka gölge kuklası; 2 Hindistan- Andra Pradesh gölge kuklası mevcuttur. Çin koleksiyonu içinde: Shanxi, Shaanxi, Henan, Hubei, Pekin, Hebei, Sechuan, Heilongiang, Gansu eyaletlerinin stillerinden tasvirler bulunmaktadır. En eski grubu 18. yy. ile 12 parçalık Henan grubu oluşturmaktadır. Endonezya Cava koleksiyonu içinde: Cirebon, Tegal, Surakarta, Yogyakarta, Cava Timur, Betawi (Cakarta’nın Hollanda sömürgesi adı) yerel stillerinde tasvirler mevcuttur. Cava grubunda en eski tasvir 18.yy.’a aittir (Surakarta bölgesi öncül dönem Kresna kuklası). Cava grubunda ayrıca, Hıristiyan kültürüne ait Wayang Wahyu, ve modern tasarım gölge kuklaları da bulunmaktadır. Yine bu koleksiyonda Malakka Boğazı çevresindeki Peranakan halkına ait nadir Singapur tasvirleri mevcuttur. Peranakan’lar; Çin’den Malezya, Singapur, Endonezya bölgesine 15-16. yy. da göçen Han Çinli’leridir. Endonezya bölgesinde, tanıştıkları yerel gölge tiyatrosu ile Çin geleneğini birleştirirler ve ortaya çıkan gölge oyunu ilginçtir. Çin gölge kuklaları gibi perdeye yatay ama hareketli oynatım çubukları kulanırlar, ancak Endonezya’daki gibi opak değil, ama Çin’deki gibi de tam saydam olmayan tasvirler yaparlar. Dizayn Çin Ve Endonezya bileşimidir. Koleksiyonumuzda çok nadir 1900’ler başından 5 adet ve 1970’lerden 4 adet Peranakan gölge kuklası mevcuttur. Cava Betawi tasvirleri ise, Hollandalılar ülkeyi terkettikten sonra pek yapılmayan stile ait 19. yy. sonu örneklerdir. Yunan Tasvirleri ise bir kısmı deri, bir kısmı da karton- renkli kağıt oyma vitray tekniğindedir. Bunlar, bugünkü plastik tasvirler öncesi gölge kuklalarıdır. Koleksiyon, 1960’lı yıllarda siyah beyaz televizyon için yapılan, saydam- siyah kontörlü boyanmamış gölge figürlerine sahiptir (renkli saydam kuklalar o zamanın tekniğiyle net görülmediğinden bu usul denenmiş). Deri, karton figürler ve bu televizyon için yapılan figürlerle koleksiyon, Yunanistan dışında özel bir değer taşır.